Skip links

Ανακυκλώστε: Είναι «ζήτημα επιβίωσης» και ποιότητας ζωής

Πόσοι από εμάς γνωρίζουμε ότι τα παλιά φθαρμένα ρούχα μας, όπως το τζιν μας για παράδειγμα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν την πρώτη ύλη για μονωτικό υλικό σε κατασκευές σπιτιών;

Κι όμως, πολλά αντικείμενα που για μας είναι άχρηστα, αντί να καταλήγουν στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής, μπορούν να ανακυκλωθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακτηθούν, με πολλαπλά οφέλη όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, αλλά και για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

«Η εναλλακτική διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα βασίζεται στην ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων με βάση την πυραμίδα: Πρόληψη, επανάχρηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, απόρριψη. Η απόρριψη σε χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να είναι η τελευταία διαθέσιμη επιλογή» τονίζει στη «Ραδιοτηλεόραση» ο πρόεδρος του Ελληνικoύ Οργανισμού Ανακύκλωσης, κ. Πολιτόπουλος.

Πόσο εξοικειωμένοι και ευαισθητοποιημένοι είμαστε, όμως, στην Ελλάδα με τις έννοιες της ανακύκλωσης, της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων;

«Σίγουρα έχει αυξηθεί το ποσοστό των ανθρώπων που γνωρίζουν και προσπαθούν να κάνουν ανακύκλωση, αλλά υπάρχουν ακόμη κάποια κενά στην εφαρμογή, σε επίπεδο δήμων, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ χαμηλούς στόχους, ακόμη, στο επίπεδο της ανακύκλωσης. Γι’ αυτό, με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο, θεσπίσαμε μια σειρά από μέτρα που θα βοηθήσουν τη διαδικασία της ανακύκλωσης. Θα δώσουμε  περισσότερα κίνητρα στους δήμους, οι οποίοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να πωλούν, μέσω διαγωνισμών, τα ανακυκλώσιμα υλικά και να δημιουργήσουν “πράσινα σημεία”, ενώ παράλληλα θα έχουν επιδοτήσεις από το ΕΣΠΑ για τη λειτουργία τους. Τα “πράσινα σημεία” είναι καθαροί χώροι, όπου οι πολίτες θα μπορούν να ανακυκλώνουν υλικά, τα οποία στη συνέχεια θα συλλέγει ο δήμος, ώστε να μπορεί να τα διαθέτει στην αγορά και να εξασφαλίζει τους πόρους για τη λειτουργία τους» διευκρινίζει ο πρόεδρος του ΕΟΑΝ, κ. Πολιτόπουλος.

Οσον αφορά το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη μείωση της πλαστικής σακούλας,ο κ.Πολιτόπουλος επισημαίνει ότι είναι μια υποχρέωση ευρωπαϊκή.

“Από τις 400 σακούλες που χρησιμοποιούμε ανά άτομο τον χρόνο, θέλουμε να καταλήξουμε, το 2019, σε 90 σακούλες ανά άτομο. Από 1/1/2018 υπάρχει τέλος 3 λεπτών (συν Φ.Π.Α.) για κάθε σακούλα, το οποίο θα είναι ανταποδοτικό, γιατί αυτά τα χρήματα θα αποδίδονται στον ΕΟΑΝ, που θα κάνει δράσεις για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των πολιτών. Παράλληλα, θα παραγγέλνει τσάντες πολλαπλών χρήσεων, τις οποίες θα επιστρέφει δωρεάν στους πολίτες, με μοναδική υποχρέωση να επιστρέψουν και αυτοί, με τη σειρά τους, τις πλαστικές σακούλες που αγόρασαν. Οπότε και ανακύκλωση θα γίνεται, γιατί το πλαστικό είναι ένα “κακό υλικό” που δεν θέλουμε να παραμείνει στο περιβάλλον, και ουσιαστικά θα παίρνουν πίσω τα χρήματα που έδωσαν.”

Την επόμενη φορά, πριν πετάξουμε τα σκουπίδια μας, είναι καλό να σκεφτούμε σοβαρά αν όντως είναι η τελευταία επιλογή που έχουμε, γιατί πολλά από αυτά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να ανακυκλωθούν, και σίγουρα κάποιος ειδικός κάδος θα βρίσκεται κοντά μας. Αξίζει τον κόπο να τον αναζητήσουμε!

Ε.Ο.ΑΝ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης είναι ο αρμόδιος φορέας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα.

Leave a comment