Τσερκεζίδης - Recycle
info@tserkezidisrecycle.gr
Επικίνδυνα τοξικά απόβλητα
Επικίνδυνα Τοξικά Απόβλητα 3
Επικίνδυνα Τοξικά Απόβλητα 3
Απόβλητα εκσκαφών & κατασκευών
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.ΕΚ.Κ.) 3
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.ΕΚ.Κ.) 3
Αστικά στερεά απόβλητα
Αστικά Στερεά Απόβλητα (Α.Σ.Α.) 2
Αστικά Στερεά Απόβλητα (Α.Σ.Α.) 2
Επικίνδυνα τοξικά απόβλητα
Επικίνδυνα Τοξικά Απόβλητα 2
Επικίνδυνα Τοξικά Απόβλητα 2
Απόβλητα εκσκαφών & κατασκευών
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.ΕΚ.Κ.) 2
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.ΕΚ.Κ.) 2
Μη επικίνδυνα απόβλητα
Μη Επικίνδυνα Απόβλητα
Μη Επικίνδυνα Απόβλητα
Page 1 of 2 12