Skip links

Στην ανακύκλωση αντί στα σκουπίδια 22 τόνοι συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Αρνητικές οι συνέπειες στην ορθή διαχείριση όταν η συμπεριφορά των αγροτών για τα συγκεκριμένα απόβλητα είναι λανθασμένη

Στη διαχείριση 22 τόνων κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων αποτυπώνεται η δουλειά που γίνεται στον Δήμο Κομοτηνής, αναφορικά με τα επικίνδυνα απόβλητα, όμως η πραγματικότητα στο νομό Ροδόπης καταδεικνύει περίτρανα ότι δεν αρκεί ένας κούκος για να φέρει την άνοιξη. Ελλείψει επίσημου σχεδίου για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, οι Δήμοι εξυπηρετώντας τους αγρότες κατά τόπους τοποθέτησαν μεταλλικούς κάδους σε σημεία παροχής νερού για γεωργική χρήση, προκειμένου εκεί να γίνεται η περισυλλογή τους. Δυστυχώς πολλές φορές η συμπεριφορά των αγροτών για τα συγκεκριμένα απόβλητα είναι λανθασμένη, δηλαδή:

α) Δεν πραγματοποιείται καλό ξέπλυμα με αποτέλεσμα να παραμένουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων στη συσκευασία και να μετατρέπονται σε επικίνδυνα απόβλητα.

β) Στον χώρο όπου συλλέγονται οι συσκευασίες η ρίψη των συγκεκριμένων αποβλήτων γίνεται πέριξ του χώρου και εκτός του ειδικού κάδου.

γ) Μέσα στον κάδο συλλογής ρίχνονται και άλλα είδη αποβλήτων όπως κλαδιά, ψόφια ζώα, σκουπίδια, μπάζα με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι εργάτες του Δήμου να κάνουν διαλογή προκειμένου να μην αποστέλλονται στην εταιρεία διαχείρισης των αποβλήτων σύμμεικτα απόβλητα.

δ) Ορισμένες φορές οι αγρότες καίνε τις συσκευασίες και προκαλούν μόλυνση στο περιβάλλον και επιβαρύνουν την δημόσια υγεία.

Και μπορεί στον Δήμο Κομοτηνής να γίνεται η περισυλλογή των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, όμως την ίδια συνέπεια δεν συναντάμε και σε άλλους Δήμους της Ροδόπης. Οι εικόνες που καταγράφει ο φακός του “Χ” με τις κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων διάσπαρτες στο έδαφος, εκτός κάδων είναι πολλές.

Βήματα διαχείρισης στο Δήμο Κομοτηνής
Με την πολύτιμη βοήθεια του προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κομοτηνής Αδαμάντιου Ευτυχιάκου μηχανολόγου μηχανικού, παρακολουθούμε τα βήματα που έχουν γίνει στον Δήμο Κομοτηνής αναφορικά με την διαχείριση των κενών συσκευασιών, βήματα που καλό θα ήταν να μιμηθούν και οι άλλοι Δήμοι Ροδόπης.

Ένα σωστό βήμα στην περιφρούρηση της δημόσιας υγείας και διαφύλαξη του περιβάλλοντος είναι η διαχείριση/ανακύκλωση των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με σκοπό την όσο το δυνατό λιγότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα απόβλητα της κατηγορίας αυτής. Μεγάλος αριθμός των δημοτών ασχολείται με τη γεωργία η διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Κομοτηνής τα έτη 2014-2015-2016-2017 έχει συνάψει σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία για τη περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων που προκύπτουν από την καλλιέργεια αγροτικών εκτάσεων στα διοικητικά όρια του Δήμου μας αλλά και όμορων Δήμων. Έως το 2017 ο Δήμος Κομοτηνής έχει διαχειριστεί σωστά περιβαλλοντικά τουλάχιστον 22 τόνους κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων.

Η σύμβαση προβλέπει την συλλογή των κενών συσκευασιών με μέσα του Δήμου Κομοτηνής μεταφορά τους σε ειδικό χώρο περιφραγμένο εντός του ΧΥΤΑ Κομοτηνής και στη συνέχεια μεταφορά τους από την ανάδοχο εταιρεία προς επεξεργασία – αξιοποίηση σε χώρο της εταιρείας.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Κομοτηνής έχει τοποθετήσει μεταλλικούς κάδους από μεταλλικό πλέγμα χωρητικότητας 10μ3 σε όλα τα σημεία παροχής νερού για γεωργική χρήση, και με όχημα μεταφοράς τύπου skip loader συλλέγει και μεταφέρει τις κενές συσκευασίες στο χώρο του ΧΥΤΑ Κομοτηνής.

Η ανάδοχος εταιρεία με εξειδικευμένο προσωπικό τηρουμένων των κανόνων ασφάλειας και υγείας εργαζομένων τοποθετεί τις κενές συσκευασίες σε ειδικούς μεγασάκους κατάλληλους για κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων τοποθετημένους σε παλέτες και στη συνέχεια τις φορτώνει σε κλειστό φορτηγό. Στη συνέχεια γίνεται σήμανση των συσκευασιών όπως προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία, ζύγιση των αποβλήτων σε πλάστιγγα πλησίον και μεταφορά των αποβλήτων στην αδειοδοτημένη εγκατάσταση αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων της ανάδοχης εταιρείας.

Τέλος, με την παραλαβή των αποβλήτων, χορηγείται Πιστοποιητικό Παραλαβής από την ανάδοχη εταιρεία με το οποίο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, η εταιρεία καθίσταται κύρια και υπόχρεη φορέας διαχείρισης για την περαιτέρω επεξεργασία και διάθεσή τους.

Στην Ευρωπαϊκή Οδηγία (94/62/ΕΕ) και την εθνική νομοθεσία, σύμφωνα με τις οποίες ο ρυπαίνων πληρώνει και όλοι οι οργανισμοί που τοποθετούν συσκευασίες προϊόντων στην αγορά υποχρεούνται να ανακτούν το 50% του βάρους των συσκευασμένων αποβλήτων και να ανακυκλώνουν το 25%.
Ήδη, το πρόγραμμα εφαρμόζεται με επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών στη Γερμάνια, τη Γαλλία, την Αγγλία, την Ισπανία, την Πολωνία κ.ά.

Η ορθή διαδικασία τριπλού ξεπλύματος των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων
Στις συσκευασίες των φυτοφαρμάκων πριν την διάθεση πρέπει να γίνεται η εφαρμογή της ορθής διαδικασίας τριπλού ξεπλύματος των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων από τους γεωργούς.

Σημειώνουμε ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί ήδη υποχρέωση των γεωργών στο πλαίσιο του προγράμματος ορθής γεωργικής πολιτικής που εφαρμόζει το Τμήμα Γεωργίας, ενώ σχετικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι αφαιρεί το 99,9% του προϊόντος που υπάρχει στο δοχείο, αιτιολογώντας έτσι την κατάταξη των κενών συσκευασιών στην κατηγορία των μη τοξικών αποβλήτων.

Μετά το ξέπλυμα, τα κενά δοχεία θα πρέπει να αφήνονται να στραγγίσουν καλά και ακολούθως θα τοποθετούνται σε ειδικές πλαστικές σακουλές, που θα παραχωρούνται δωρεάν στους αγρότες από τα καταστήματα πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τα πώματα των συσκευασιών θα πρέπει να τοποθετούνται σε ξεχωριστή πλαστική σακούλα.

Οι γεωργοί θα μεταφέρουν τις πλαστικές σακούλες με τις κενές συσκευασίες σε ένα από τους κάδους συλλογής του Δήμου.

Το κλειδί επομένως για την επιτυχία της ολοκληρωμένης διαχείρισης κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων είναι η σωστή συνεργασία αγροτών και Δήμων.