Τσερκεζίδης - Recycle
info@tserkezidisrecycle.gr
img

Επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ)

 

 

Όλες οι υγειονομικές μονάδες, όπως δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα υγείας, διαγνωστικά κέντρα, μικροβιολογικά εργαστήρια, οδοντιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές αλλά και τα ιδιωτικά ιατρεία όλων των ειδικοτήτων, παράγουν απόβλητα.

 

Κατηγορίες EAYM

 

Τα επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

 

Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)

 

Απόβλητα που έχουν μολυνθεί από αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά που περιέχουν αίμα ώστε να είναι ορατό, πχ. βελόνες, σύριγγες, χειρουργικά νυστέρια, γάντια μιας χρήσεως, κλπ.

 

Μεικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)

 

Απόβλητα από ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και μικροβιολογικών- βιοχημικών εξετάσεων, πχ. πλάκες, τρυβλία και άλλα μέσα που έχουν μολυνθεί από παθογόνους παράγοντες / Ανατομικά απόβλητα: ιστοί, όργανα και μέρη σώματος μη αναγνωρίσιμα.

 

Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)

 

Επικίνδυνες χημικές ουσίες, όπως: χλωροφόρμιο, τριχλωροαιθυλένιο, ξυλένιο, ακετόνη, μεθανόλη, οξέα, αλκάλια και άλλα οξειδωτικά. Διαλύτες από ακτινολογικά εργαστήρια. Αμάλγαμα οδοντιατρικής. Ληγμένα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των κυτταροστατικών.

 

 
Κάποιες από τις εταιρίες που μας εμπιστεύονται στην διαδικασία ανακύκλωσης των αποβλήτων τους. Εντάξου κι εσύ μαζί τους και σώσε το περιβάλλον.