Τσερκεζίδης - Recycle
info@tserkezidisrecycle.gr
img

Μη επικίνδυνα απόβλητα

 

Η ορθή διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων πραγματοποιείται με γνώμονα την αειφόρα και ολιστική διαχείριση των οργανικών εκροών με στόχο την μετατροπή των αποβλήτων σε χρήσιμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως βιο-κομπόστ και βιοαέριο, τα οποία επιστρέφουν στην ανθρώπινη καταναλωτική αλυσίδα συντελώντας στην αειφόρα ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και κατ’ επέκταση της εθνικής οικονομίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

  • Κτηνοτροφικά απόβλητα
  • Απόβλητα βιομηχανίας τροφίμων & ποτών
  • Ζωικά υποπροϊόντα
  • Ιλύς βιολογικών καθαρισμών
  • Υπολείμματα καλλιεργειών

Η εταιρεία Αφοι Τσερκεζιδη Ο.Ε. δραστηριοποιείται στη συλλογή & μεταφορά μεγάλου μέρους των “μη επικινδύνων αποβλήτων”Κάποιες από τις εταιρίες που μας εμπιστεύονται στην διαδικασία ανακύκλωσης των αποβλήτων τους. Εντάξου κι εσύ μαζί τους και σώσε το περιβάλλον.