Τσερκεζίδης - Recycle
info@tserkezidisrecycle.gr

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ


Η ΑΦΟΙ ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗ Ο.Ε. ,ιδρύθηκε το 2003  απο τους αδελφούς Νίκο και Γιάννη Τσερκεζίδη με έδρα την Νικήτη Χαλκιδικής. Είναι τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής τεχνικών έργων δημοσίων η ιδιωτικών, (έργα οδοποιίας, αποχετευτικά, αρδευτικά, λιμενικά, οικοδομικά, ενεργειακά-βιομηχανικα,ειδικα γεωτεχνικά και έργα προστασίας του περιβάλλοντος.) Από το 2003 μέχρι σήμερα η εταιρεία αναπτύχτηκε με γοργούς ρυθμούς εκτελώντας πληθώρα δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων. Σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται και στον τομέα της ανακύκλωσης, εγκαθιστώντας μονάδες ανακύκλωσης Α.ΕΚ.Κ σε διάφορα μέρη της Ελλάδας ,με σκοπό την ανακύκλωση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων - καθαιρέσεων από δημόσια και ιδιωτικά έργα με τελικά προϊόντα όπως αμμος, 3Α, σιδερο, αδρανη διαφόρων διαβαθμίσεων και κατάλληλα υλικά για φυτική γη, υλικά επικάλυψης σκουπιδότοπων, αποκατάστασης λατομείων κ.τ.λ.Νιώθουμε υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας να προστατέψουμε το περιβάλλον,
συμβάλοντας έτσι στην προσπάθεια για έναν καθαρό και βιώσιμο πλανήτη για όλους.
Τσερκεζίδης - Recycle

Κάποιες από τις εταιρίες που μας εμπιστεύονται στην διαδικασία ανακύκλωσης των αποβλήτων τους. Εντάξου κι εσύ μαζί τους και σώσε το περιβάλλον