Τσερκεζίδης - Recycle
info@tserkezidisrecycle.gr
img

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

 

Βασιζόμενοι στη τεχνογνωσία αλλά και στο εξειδικευμένο μας προσωπικό, αναζητούμε διαρκώς καινοτόμες προτάσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων, καλύπτοντας με επιτυχία τις απαιτήσεις των πελατών μας. Η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει τις απαραίτητες λύσεις ακόμα και στα πιο σύνθετα περιβαλλοντικά προβλήματα. Μέσω της δραστηριοποίησής της, η TSERKEZIDIS RECYCLE στηρίζει την έρευνα και προάγει την επιχειρηματική της δράση παράλληλα με την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας, διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία και ένα καλύτερο περιβάλλον για το αύριο! Τα πεδία δράσης που θέσαμε ως στόχο είναι τα επικίνδυνα απόβλητα, τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα και όλες οι κατηγορίες των αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης. Με σεβασμό στην τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, την διαρκή εξέλιξη και αναζήτηση νέων λύσεων, όροι όπως η «ιχνηλασιμότητα» του αποβλήτου και η πιστοποίηση κάθε σταδίου των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν καθημερινότητα για εμάς. 
ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΑ;

Στόχος είναι η μετατροπή των αποβλήτων σε χρήσιμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στην ουσία, τα απόβλητα επιστρέφουν στην ανθρώπινη καταναλωτική αλυσίδα συντελώντας στην αειφόρα ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και κατ’ επέκταση της εθνικής οικονομίας.


ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΑ;

Όλες οι υγειονομικές μονάδες, όπως δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα υγείας, τοπικές μονάδες του ΕΟΠΥΥ, διαγνωστικά κέντρα, μικροβιολογικά εργαστήρια, οδοντιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές αλλά και τα ιδιωτικά ιατρεία όλων των ειδικοτήτων, παράγουν απόβλητα. Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλες τις κατηγορίες υγειονομικών μονάδων, με επάρκεια και αξιοπιστία.ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΑ;

Η αξιοποίηση των αδρανών αποβλήτων σε σύγχρονες Μονάδες Ανακύκλωσης Αδρανών Αποβλήτων, με σκοπό την παραγωγή νέων, κατάλληλων προς εκμετάλλευση, δευτερογενών υλικών, αποτελεί τη σύγχρονη τάση της Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο πεδίο της Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων.ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΑ;

Ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών είναι η διαδικασία μέσα από την οποία επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των υλικών συσκευασίας (γυαλί, χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και λευκοσίδηρος) και η επαναεισαγωγή τους στον κύκλο παραγωγής.


ΞΕΚΙΝΑ ΚΙ ΕΣΥ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ

Η ανακύκλωση είναι δείγμα πολιτισμού, είναι προστασία του συνανθρώπου μας αλλά και του πλανήτη στον οποίο κατοικούμε.

Τσερκεζίδης - Recycle

Κάποιες από τις εταιρίες που μας εμπιστεύονται στην διαδικασία ανακύκλωσης των αποβλήτων τους. Εντάξου κι εσύ μαζί τους και σώσε το περιβάλλον.